0

هزینه اسمبل (تومان)

150000

هزینه نصب ویندوز و درایورها (تومان)

150000

تومان